İndir

Önsöz

Binlerce yılın birikimi ortak yaşam kültürümüz küresel göç, nüfus artışı ve teknoloji hızına yenik düştü. Elli-altmış yılda çoğu değerlerimiz buharlaştı.

Doğamızı refah uğruna katlettiler. Katliam olanca hızla devam ediyor. Duyan, gören, dur diyen yok.

Geriye dönüşü olmayan yanlışlar hız kesmiyor. Örneğin: 1974 Yargıtay, 1984, 1986 Anayasa Mahkemesi karaları varken 80 yıllık birikimler, stratejik ve ekonomik değerler ile aziz vatan toprakları bizim olmaktan çıkarıldı. Devam ediyor.

Oysa; toprak larvadan fil’e tüm canlıların bağımlı olduğu yegane yaşam kaynağıdır. Besin zincirini oluşturmaktadır. Hayat kaynağı ne yazık ki acımasızca katlediliyor.

Bu gerçeğin yalın örneklerini görüntüledim.

Yer kürede hiçbir hükümran (egemen) devlet konut kullanım hakkı dışında, önemli değerlerin mülkiyetini devretmez ve toprağın tapusunu vermez.

Doğa ve sakinlerinin hayat damarlarını kestik, kestirdik. Hastalandı, görmezden geldik. Yok, oluşlarına seyirciydik. Gelecek kuşakların emanetine ihanet ettik.

Sonu hazırlayan etken cehalet, hıyanet, ihmal, gaflet ve aç gözlülüktür. Çıkarını her türlü değer üstü gören arsız, yüzsüz ve hırsızlara dur diyemedik. Varlığı yok etmek doğa suçudur. Cezasını kendisi takdir edecektir.

Kamu erkini kullananlar önlem almak şöyle dursun yardımcıdırlar. Bu kitapta verilen görüntüleri izlediğimizde görülecektir.

Sorumsuz davranış ve yanlışa dur diyen, uyaran, engelleyen çıkmadı. Fikir önderleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, çevre bakanlığı, barolar, odalar, sendikalar ve çoğunluğu oluşturan bizler seyirciydi.

Yok, edilen doğamızın feryat ve figanını dinlemeli ve karşı duruşlar geliştirmeliyiz.

Yurdumuzun ırmakları, gölleri, ovaları ve dağlarının görkemini sakinlerinin yaşamından gözlemlerimi, Okuru eğlendireceğini umduğum, küçük küçük yaşanmış hikayeleri,

İnsan ruhunun derinlerinden kaynayan sözlerin özü ve şiirleri,

Vermeye çalıştım.

Görüntüleri yerel sanma, sonuna kadar izle. Birlikteliğimiz, doğamız, kültürümüz varoluşumuzdan bugüne ortaktır. Yörenizde gördüklerinizle örtüşür. Verilen örnekler ilgi uyandırmak, bilgi vermek amaçlıdır. Kaybettiklerimizi saymak yılların, ciltlerin işidir.

Ben de buradaydım ve yaşadım diyebilmek için sizler de kayıplarınızı yazıya dökmeli, belgeselleştirmelisiniz.

Eşim, çocuklarım, torunlarım ve okuyanlara armağanımdır.
R. ERBAY

Ramazan Erbay

Emekli Hakim

Afyon-Dazkırı-Aşağı Yenice 1938 doğumlu

Eğitimi

İlköğretim köyünde
Denizli Lisesi Orta Okulu dıştan 1965
Maliye Bakanlığı Maliye Okulu Kurs Bölümü (Dönem birincisi) 1966-1968
Maliye Lisesi dıştan 1968
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1978

Görevleri

Afyon-İhsaniye 1960-1962, Dazkırı 1962-1966 Vergi Memuru
İzmir Defterdarlığı Vergi Kontrol M. (Denetmen) 1968-1971
Basmane Vergi Dairesi Kurucu Müdürü (Bugün uygulanan yönetmeliğin pilot uygulayıcısı) 1971-1979
İzmir Gelir Müdürü 1979-1981
3 Nolu Vergiler İtiraz Komisyonu Başkanı 1981-1982
İzmir 1. Vergi Mahkemesi Kurucu Başkanı 1982-1990
İzmir, Manisa, İstanbul Bölge İdare ve Vergi Mahkemeleri Hakimliği 1991-1995
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi 1996-2003

Asli görevi yanında ek görevler

İzmir Maliye Lisesi Hukuk ve Mesleki dersler öğretmenliği (1976-1982)
İzmir ve Ankara’da düzenlenen ilk ve orta kademe seminerlerinde öğretim görevlisi (1970-1982)
İzmir Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Baro, Ticaret ve Sanayi Odalarında konferanslar (1968-1990)

Yapıtları

1. Maliyecinin El Kitabı 1975 1. Baskı 6000 adet. 1976 2. Baskı 10000 adet.

2. Federal Almanya’da Gözlem ve İzlenimler (Basılamadı)

3. Öğrencilere yönelik derslerin teksirleri (Temel hukuk kavramları, muhasebe, vergi kanunları, ticaret, kıymetli evrak, yurttaşlar yasası, kamu hukuku, usul ve anayasa hukuku)

Doğanın herkese açık mektubu saydığım bu yapıtın yayınında emeği geçenlere,

Basımını teşvik eden dostlarım Sayın Nail ÖZKARDEŞ ve Sayın Hacı Zekeriya BAŞKAN’a.

Sonsuz teşekkür ederim

Yazarla İletişim

Ramazan Erbay

0532 300 55 03
ramazan.erbay38@gmail.com

Gönderiliyor...